Nieuws

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen

VoorstellenKandidaten2.jpgzondag 13 maart 2022 19:56 In februari heeft het bestuur van de ChristenUnie Midden-Delfland een goede en diverse kandidatenlijst kunnen vaststellen. Kies "lees verder" om een filmpje te bekijken waar een aantal kandidaten zich aan u voorstelt lees verder

ChristenUnie pleit voor adequate huisvesting huisartsen Schipluiden en goede besteding van onderwijsgeld

HuisartsenpraktijkSchipluiden.jpgmaandag 06 december 2021 20:19 Tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling 2022 - 2025 op 9 november 2021 pleitte de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van de gemeente Midden-Delfland voor een adequate ... lees verder

Algemene beschouwingen 2021

vrijdag 05 november 2021 10:09 Inleiding Dit is alweer de laatste programmabegroting van dit college. Omdat er in maart volgend jaar weer verkiezingen zijn, heeft het college gekozen voor een “beleidsarme” programmabegroting. ... lees verder

Fractie ChristenUnie pleit voor menswaardige benadering in het sociaal domein

RoyRingelingzaterdag 09 januari 2021 20:35 Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 - 2024 op 9 en 10 november 2020 pleitte de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van de gemeente Midden-Delfland voor een menswaardige benadering in ... lees verder

Kadernota

kadernota.JPGwoensdag 08 juli 2020 07:10 Op dinsdag 7 juli is door de gemeenteraad van Midden-Delfland de kadernota vastgesteld. De kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. Hieronder leest u de bijdrage van de ChristenUnie lees verder

Verkeerssnelheid Dijkhoornseweg

WoudseWeg30kmzondag 10 mei 2020 20:39 Op de Dijkhoornseweg wordt de maximale verkeerssnelheid van 30 km/h geregeld overschreden. Daarom heeft een buurtbewoner een petitie bij het gemeentebestuur ingediend om de weg veiliger te maken. ... lees verder

Stemming begroting

reclamefolders.jpgdonderdag 21 november 2019 22:13 Op dinsdag 12 november is de begroting voor de komende jaren aangenomen. Alleen D66 stemde tegen. Roy Ringeling heeft namens De ChristenUnie bij de stemming aangegeven veel moeite te hebben met de bezuinigingen voor de Stichting Welzijn Midden Delfland. Teleurstellend was dat de motie van de ChristenUnie, D66, PvdA en Mijn Partij om standaard geen reclamefolders te bezorgen niet werd aangenomen. De volledige coalitie stemde tegen. Wethouder Smit zag het niet zitten om de Algemene Plaatselijke Verordening tussentijds te herzien. Een motie van vergelijkbare strekking is wel aangenomen in de gemeenten Masssluis en Midden-Delfland. Bijzonder dat een gemeente die het keurmerk Cittaslow voert besluit om de landelijke ontwikkelingen af te wachten. lees verder

Samenvatting van de reactie van de ChristenUnie op de begroting 2020-2023

zaterdag 02 november 2019 15:24 Bij de behandeling van de begroting heeft de ChristenUnie ervoor gepleit dat niet wordt bezuinigd op de voorzieningen voor de meest kwetsbaren en de ondersteuning van vrijwilligers. Verder hebben wij een motie aangekondigd om ervoor te zorgen dat de Ja/nee-situatie de standaardsituatie wordt voor de bezorging van advertentiefolders. Dat betekent dat huis-aan-huisbladen en niet-commercieel drukwerk nog wel worden bezorgd, maar reclamefolders alleen bij wie het echt wil. Hieronder volgt de samenvatting van de reactie van de ChristenUnie op de begroting 2020-2023 zoals ook gepubliceerd in de Schakel. lees verder

1 jaar

cu1jaargebak.jpgdonderdag 28 maart 2019 20:01 Donderdag 21 maart hebben we met onze ChristenUnie vrienden uit Maassluis gevierd dat we exact 1 jaar geleden een zetel in de gemeenteraad van Midden-Delfland hebben gehaald. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Dankbaar kijken we terug op een mooi jaar waar we als fractie met veel plezier ons steentje konden bijdragen aan het bestuur van onze prachtige gemeente. lees verder

Verkeersituatie Zuidhoornseweg - brug Overgaag

BrugOvergaag.jpgwoensdag 09 januari 2019 21:20 Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2018 diende de ChristenUnie een motie in over de verkeersituatie bij de kruising van de Overgaagbrug/ Zuidhoornseweg en de Rijksstraatweg in Den Hoorn.... lees verder