Speerpunten

Speerpunten

Onze drie hoofdthema's voor de raadsperiode 2018-2022:

1. Iedereen telt mee

De ChristenUnie wil in Midden-Delfland bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Ons uitgangspunt is dat elk mens door God geschapen en waardevol is. Een waarde die niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, of leeftijd. Wij geloven dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Wij geloven in een samenleving waar het niet meer gaat om “IK” maar steeds meer om “WIJ”.

2. Goed en betrouwbaar bestuur

Het vertrouwen in de politiek staat onder druk. De ChristenUnie neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat betrouwbaar bestuur de basis vormt voor een bloeiende samenleving.

3. Vitale dorpen

De ChristenUnie gaat voor vitale dorpen met mensen die respect tonen voor elkaar, de natuur en het milieu. Dat doen wij samen met inwoners, ondernemers en mensen die Midden-Delfland een warm hart toedragen. Wij willen dat jong en oud een leven lang met plezier in Midden-Delfland kan blijven wonen.