Kandidatenlijst

Kandidaten

 • 1. Roy Ringeling

  Mijn belangrijkste drijfveer is om samen met u een bijdrage te leveren aan een gezonde ontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland. Met kwaliteit van leven voor alle inwoners. Waarbij ik dat zelf vanuit een christelijke achtergrond bekijk en kwaliteit meer zoek in immateriële dan in materiële zaken. Het geloof in onze schepper is een geweldig gevoel waaruit wij, vooral als het even tegenzit, hoop kunnen putten voor de toekomst.

 • 2. Hugo van der Kooij

  Ik ben geboren en getogen Maaslander. Het weiland is mijn groene hart. Als christen wil daar voor vechten, om dat leefbaar en mooi te houden. En voor alles wat onze dorpen echt mooi maakt. Een leven wat in balans is.

 • 3. Marianne van der Kooij

  Ik wil mij sterk maken voor de ChristenUnie, omdat ik denk dat we in Midden-Delfland een betrouwbare christelijke inzet nodig hebben in de politiek. Ik vind het belangrijk dat we als mens vanuit een christelijke visie zorg dragen voor álle mensen in onze gemeente, en onze prachtige omgeving hier. Dat wil ik doen door handen en voeten te geven aan mijn geloof, door concreet de politiek dicht bij de inwoners te brengen en met hen samen te werken. Door positief en betrouwbaar tussen mensen te staan. Ik ben er voor de ChristenUnie en de ChristenUnie is er voor u!

 • 4. Bram van der Kooy

  De Christenunie staat voor:
  - Uitzien naar het Koninkrijk
  - Omzien naar elkaar
  - Warme samenleving
  - Rentmeesterschap
  Daar wil ik aan mee werken!

 • 5. Kees de Jong

  Waarom sta ik op de ChristenUnie lijst? Een christelijk geluid binnen onze gemeente is van groot belang. Graag wil ik bijdragen aan dit geluid. Mijn belangrijkste basis is Gods woord en vanuit deze basis zou ik ook graag politiek bedrijven. Daarom sta ik, vanuit deze overtuiging op de lijst van de ChristenUnie.

 • 6. Annelies Engelenburg

  Volgens mij is het goed om in onze gemeente een christelijk geluid in het openbaar bestuur te horen. Niet om te bekeren, maar wél om aandacht te vragen. Aandacht te vragen voor, voor mij en een deel van onze samenleving, belangrijke uitgangspunten: ‘iedereen telt mee voor onze God’ en ‘de Tien Geboden zijn richtinggevend voor waardevol samenleven’. Om die aandacht in de gemeente te vragen, is een partij met kandidaten nodig. Die partij is voor mij de ChristenUnie, de partij waarbij (en ik realiseer me dat deze samenvatting mijn eigen interpretatie is) genoemde uitgangspunten leidend zijn bij élke kwestie. Vandaar de partij.

  En de kandidatuur? Die verantwoordelijkheid vind ik spannend. Maar vanuit vertrouwen dat God erbij is én omdat mijn hart sneller gaat kloppen van onrecht en onrechtvaardigheid durf ik mij kandidaat te stellen. In het bijzonder wil ik me inzetten voor passend onderwijs voor écht alle kinderen, omdat ik merk dat ‘het systeem’ met enige regelmaat schrijnende gevallen oplevert.

 • 7. Pieter Jan Korpershoek

  Wonen in Maasland, één van de dorpskernen van Midden-Delfland is voor mij, maar ik denk voor alle inwoners, een bijzonder voorrecht. Een schitterende omgeving, goede voorzieningen en volop recreatieve mogelijkheden met op vele momenten en plaatsen nog de dorpse saamhorigheid onder de bewoners. Aan dit voorrecht kleeft ook de verantwoordelijkheid om deze leefomgeving kwalitatief op een zo hoog mogelijk niveau te houden en voortdurend in gesprek te zijn hoe het zo kan blijven of hoe het anders of beter kan. Daarbij lopen niet altijd alle belangen van de inwoners parallel. Soms zijn het de beperkte middelen die keuzes noodzakelijk maken. Integer en betrouwbaar bestuurlijk overleg is dan belangrijk. Goed luisteren naar elkaar, wikken en wegen, en vanuit integriteit tot wijze besluitvorming komen. Voor mij is dan van het allergrootste belang om God de Schepper te raadplegen, o.a. door geïnspireerd te worden vanuit de Bijbel, en ook door aan Hem verantwoording af te leggen. Belangrijke thema’s zijn dan : respect voor De Schepping, opkomen voor de kwetsbare naaste en het stimuleren en faciliteren van de inzet van zoveel mogelijk getalenteerde en ondernemende dorpsgenoten.

  In de hartenklop van de ChristenUnie herken ik deze uitgangspunten. Daarom ben ik lid van de ChristenUnie, sta ik op de kieslijst en ondersteun ik de kandidaten die zich namens de ChristenUnie in de gemeenteraad willen inzetten. De ChristenUnie Midden Delfland, omdat iedereen meetelt !

 • 8. Helma de Visser

  Hallo ik ben Helma de Visser en richt mij op de mantelzorg(er) in Midden-Delfland. De Christen-Unie zorgt ook voor u als mantelzorger. Wij zetten ons graag in voor de medemens en zijn een partij die er wil zijn voor iedereen. Dat betekent dat de oudere inwoners van Midden-Delfland, die hebben meegebouwd aan onze samenleving, de nodige respect verdienen. Het zorgstelsel richt zich erop dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, maar ook in veel gevallen langer zelfstandig moeten blijven wonen met mogelijk uitzicht op een verpleeghuis. Het is vaak nodig dat er professionele hulp thuis wordt geboden en de familie ook bijdraagt in de zorg voor echtgenoot, vader en/of moeder. Zelf ben ik een aantal jaren mantelzorger geweest voor mijn dementerende vader. Een dankbare, maar ook zware taak. Want naast de gewone dagelijkse bezigheden krijg je er ook een aardig pakket aan zorgtaken bij. Vanuit deze ervaring wil ik mij graag inzetten voor u als mantelzorger en u de nodige ondersteuning bieden, om te voorkomen dat het een te zware last voor u wordt.

 • 9. Remco van Waardenberg

  Ik ben verkiesbaar voor de ChristenUnie, omdat de ChristenUnie zich met de Bijbel als basis inzet voor de samenleving en de natuur. Daarbij vind ik het goed dat de ChristenUnie gaat voor een samenleving waarin iedereen meetelt, maar ook meedoet. Ik vind dat er de komende jaren meer betaalbare (starters)woningen moeten komen, zodat ook jongeren in onze dorpskernen kunnen blijven wonen. Ik vind het belangrijk dat de groene omgeving daarbij zoveel mogelijk intact blijft.

 • 10. Greetje van Emmerik-Abma

  Schipluiden, heerlijk dorp om te wonen. Dicht bij Delft, de uitvalswegen en vooral dicht bij de natuur. We hebben Gruttoland, biologische boerenbedrijven, jonge veehouders en een prachtig landschap. Waard en belangrijk om op de kaart te hebben en te houden. Daarnaast is Schipluiden een dorp waar we er zijn voor elkaar. leven en beleven doen we samen. Dat maakt dit dorp zo fijn om te wonen.Jammer dat er te weinig woningen zijn voor startende jongeren. Wat zou het mooi zijn als we daar iets aan zouden kunnen doen. Een ander deel van de bevolking zijn de ouderen en met name de kwetsbaren onder hen hebben mijn zorghart. Ik vind het belangrijk vanuit mijn relatie met God mijn steentje bij te dragen.

 • 11. Gerard Leijsen

  Enkele jaren geleden ben ik overgestapt naar de ChristenUnie. Ik werd gegrepen door de uitgangspunten: christelijk, sociaal en groen. De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Vanuit een Bijbelse opdracht wordt politiek bedreven, waarin iedereen meetelt. Bij de ChristenUnie staan rentmeesterschap en duurzaamheid hoog in het vaandel. De ChristenUnie durft radicale keuzes te maken tussen kapitaal en schepping. Zoals de partij nu ook landelijk verantwoordelijkheid draagt, wil zij zich ook voor de gemeente Midden-Delfland inzetten. De ChristenUnie gaat voor betrouwbaar en integer bestuur.

 • 12. Harold van Til

  Graag zet ik mij in voor de ChristenUnie in Midden-Delfland omdat het mij aanspreekt dat de ChristenUnie werkt vanuit Bijbelse principes. Verder heeft de ChristenUnie een verstandige en nuchtere kijk op de taak van de overheid; de mogelijkheden van de overheid zijn beperkt en als overheid moet je niet willen regelen wat de samenleving prima zelf kan. Ook vind ik het belangrijk dat de ChristenUnie opkomt voor kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken, kinderen en statushouders én de bescherming van de natuur en het milieu prioriteit geeft.